Atma Jaya

Jadwal Perkuliahan Residensial Program S1 PGSD Melalui PJJ Berbasis ICT Periode Januari - Juni 2009 Angkatan 2006 ICT

 

HARI  WAKTU SEKSI A SEKSI B
TANGGAL      
SENIN 14.00 - 16.30 PJJ 406 Profesi Keguruan PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap
12 JANUARI    Laura (10274) D-102 Ivan (11027) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap PJJ 406 Profesi Keguruan
    Ivan (11027) D-102 Budiman (BKS-112A)
SELASA 14.00 - 16.30 PJJ 405 PPL  
13 JANUARI    Novy (10284) D-102  
  17.00 - 19.30 PJJ 403 Kajian IPS SD © PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia
    Waris (D-102) Yoakim (54387) BKS-112A
RABU 14.00 - 16.30 PJJ 406 Profesi Keguruan PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap
14 JANUARI    Laura (10274)D-102 Ivan (11027) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap PJJ 406 Profesi Keguruan
    Ivan (11027) D-102 Budiman (BKS-112A)
KAMIS 14.00 - 16.30 PJJ 401 Sosiologi Pendidikan PJJ 407 Penelitian Pendidikan (D)
15 JANUARI    Hubert (10727) D-102 Murni (10733) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 407 Penelitian Pendidikan © PJJ 401 Sosiologi Pendidikan
    Murni (10733) D-102 Hubert (10727) BKS-112A
JUMAT 14.00 - 16.30 PJJ 213 Sosiologi Pendidikan PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia
16 JANUARI    Hubert (10727) D-102 Yoakim (54387) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia PJJ 213 Sosiologi Pendidikan
    Yoakim (54387) D-102 Hubert (10727) BKS-112A
SABTU 09.30 - 12.00 PJJ 403 Kajian IPS SD © PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia
17 JANUARI    Waris (D-102) Yoakim (54387) BKS-112A
  13.00 - 15.30 PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia PJJ 403 Kajian IPS SD (D)
    Yoakim (54387) D-102 Waris (BKS-112A)
SENIN 14.00 - 16.30 PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap PJJ 406 Profesi Keguruan
19 JANUARI    Ivan (11027) D-102 Budiman (BKS-112A)
  17.00 - 19.30 PJJ 406 Profesi Keguruan PJJ 403 Kajian IPS SD (D)
    Laura (10274) D-102 Waris (BKS-112A)
SELASA 14.00 - 16.30 PJJ 405 PPL  
20 JANUARI    Novy (10284) D-102  
  17.00 - 19.30 PJJ 403 Kajian IPS SD © PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia
    Waris (D-102) Yoakim (54387) BKS-112A
RABU 14.00 - 16.30 PJJ 406 Profesi Keguruan PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap
21 JANUARI    Laura (10274) D-102 Ivan (11027) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia PJJ 406 Profesi Keguruan
    Yoakim (54387) D-102 Budiman (BKS-112A)
KAMIS 14.00 - 16.30 PJJ 401 Sosiologi Pendidikan PJJ 407 Penelitian Pendidikan (D)
22 JANUARI    Hubert (10727) D-102 Murni (10733) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 407 Penelitian Pendidikan © PJJ 401 Sosiologi Pendidikan
    Murni (10733) D-102 Hubert (10727) BKS-112A
JUMAT 14.00 - 16.30 PJJ 401 Sosiologi Pendidikan PJJ 407 Penelitian Pendidikan (D)
23 JANUARI    Hubert (10727) D-102 Murni (10733) BKS-112A
  17.00 - 19.30 Penelitian Pendidikan © PJJ 401 Sosiologi Pendidikan
    Murni (10733) D-102 Hubert (10727) BKS-112A
SABTU 09.30 - 12.00 PJJ 405 PPL  
24 JANUARI    Novy (10284) D-102  
  13.00 - 15.30 PJJ 405 PPL  
    Novy (10284) D-102  
SENIN 14.00 - 16.30    
26 JANUARI       
  17.00 - 19.30    
       
SELASA 14.00 - 16.30 PJJ 405 PPL  
27 JANUARI    Novy (10284) D-102  
  17.00 - 19.30 PJJ 403 Kajian IPS SD © PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia
    Waris (D-102) Yoakim (54387) BKS-112A
RABU 14.00 - 16.30 PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap
28 JANUARI    Ivan (11027) D-102 Ingrid (10277) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia PJJ 403 Kajian IPS SD (D)
    Yoakim (54387) D-102 Waris (BKS-112A)
KAMIS 14.00 - 16.30 PJJ 401 Sosiologi Pendidikan PJJ 407 Penelitian Pendidikan (D)
29 JANUARI    Hubert (10727) D-102 Murni (10733) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 407 Penelitian Pendidikan © PJJ 401 Sosiologi Pendidikan
    Murni (10733) D-102 Hubert (10727) BKS-112A
JUMAT 14.00 - 16.30 PJJ 401 Sosiologi Pendidikan PJJ 407 Penelitian Pendidikan (D)
30 JANUARI    Hubert (10727) D-102 Murni (10733) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 407 Penelitian Pendidikan © PJJ 401 Sosiologi Pendidikan
    Murni (10733) D-102 Hubert (10727) BKS-112A
SABTU 09.30 - 12.00 PJJ 403 Kajian IPS SD © PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia
31 JANUARI    Waris (D-102) Yoakim (54387) BKS-112A
  13.00 - 15.30 PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia PJJ 403 Kajian IPS SD (D)
    Yoakim (54387) D-102 Waris (BKS-112A) BKS-112A
SENIN 14.00 - 16.30 PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap PJJ 406 Profesi Keguruan
2 FEBRUARI    Ivan (11027) D-102 Budiman (BKS-112A)
  17.00 - 19.30 PJJ 406 Profesi Keguruan PJJ 403 Kajian IPS SD (D)
    Laura (10274) D-102 Waris (BKS-112A)
SELASA 14.00 - 16.30 PJJ 405 PPL  
3 FEBRUARI    Novy (10284) D-102  
  17.00 - 19.30 PJJ 402 Kajian Bhs Indonesia PJJ 403 Kajian IPS SD (D)
    Yoakim (54387) D-102 Waris (BKS-112A)
RABU 14.00 - 16.30 PJJ 406 Profesi Keguruan PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap
4 FEBRUARI    Laura (10274) D-102 Ivan (11027) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 403 Kajian IPS SD © PJJ 406 Profesi Keguruan
    Waris (D-102) Budiman (BKS-112A)
KAMIS 14.00 - 16.30 PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap PJJ 407 Penelitian Pendidikan (D)
5 FEBRUARI    Ivan (11027) D-102 Murni (10733) BKS-112A
  17.00 - 19.30 PJJ 407 Penelitian Pendidikan © PJJ 404 Pemblj. Kls Rangkap
    Murni (10733) D-102 Ivan (11027) BKS-112A
JUMAT 14.00 - 16.30    
6 FEBRUARI       
  17.00 - 19.30    
       
SABTU 09.30 - 12.00    
7 FEBRUARI       
  13.00 - 15.30    
       
Kalender
S S R K J S M
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
bottom